Home - ISO 12647

Processtandaard ISO 12647

Het productieproces bij De Groot Drukkerij is geheel afgestemd op de processtandaard ISO 12647. Hierdoor is een hoog, constant en daarmee ook een voorspelbaar kwaliteitsniveau te garanderen.

Voordelen

Kwaliteit van het drukwerk ligt op een constant hoog niveau
Gelijke keurindruk ongeacht de techniek of materiaal
Aanmaken van digitale bestanden op een uniforme manier
Voorspelbare kwaliteit vanaf digitaal bestand
Kwaliteit is meetbaar 

Voor elke techniek een eigen norm:

Of er gedrukt wordt in coldset rotatieoffset, in vellenoffset of bij grotere oplagen in heatset rotatieoffsetdruk, bij elke techniek wordt de hoogst haalbare kwaliteit bereikt. Per techniek zijn er verschillende papiertypen bepaald en daaraan gerelateerd zijn ICC-profielen ontwikkeld. Deze kleurprofielen zijn niet alleen geschikt voor aanlevering aan De Groot Drukkerij maar voor elke drukkerij die deze standaard beheerst. Onderstaand de verschillende delen van ISO 12647.

ISO 12647-1: Procedures en meetmethoden
ISO 12647-2: Vellenoffset en heatset rotatieoffsetdruk
ISO 12647-3: Coldset rotatieoffsetdruk (kranten)
ISO 12647-4: Diepdrukrotatie
ISO 12647-5: Zeefdruk
ISO 12647-6: Flexo rotatiedruk
ISO 12647-7: Proef direct van digitaal bestand